GÓI DỊCH VỤ

Bảng giá Dịch vụ Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tại GGI

Gói Trải nghiệm An lành
Phổ biến
Miễn phí Điều kiện là mua thiết bị từ GGI
Định vị GPS
GGI hỗ trợ theo dõi
Tín hiệu lớn cho trẻ
Nhận SOS từ trẻ
Chat với trẻ theo thời gian thực
Cài đăt Vùng an toàn cho trẻ.
Gói Chăm sóc Đáng tin cậy
Trẻ Em
250,000 Sự an tâm cho trẻ em
Định vị GPS thời gian thực
Hỗ trợ khám sức khoẻ lần đầu.
Hỗ trợ cấp cứu 24/24
(Không bao gồm chi phí thực thể)
Bảo vệ chuyên nghiệp giờ hành chính
Luôn có mặt kịp thời để bảo vệ tình huống
Thông báo Tín hiệu lớn cho trẻ
Nhận SOS khẩn cấp từ trẻ.
Cài đăt Vùng an toàn cho trẻ.
Gói Phòng ngừa đột quỵ
Người lớn
250,000 Giá trị vượt trội
Định vị GPS
Hỗ trợ khám sức khoẻ lần đầu.
Hỗ trợ cấp cứu 24/24
(Không bao gồm chi phí thực thể)
Bảo vệ chuyên nghiệp giờ hành chính
Luôn có mặt kịp thời để bảo vệ tình huống
Chat và gọi điện với người thân
Nhận SOS khẩn cấp.