Thông điệp GGI Group

VỮNG VÀNG HỘI NHẬP XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI

Định hướng phát triển

GGI luôn tâm niệm sứ mệnh “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”, thúc đẩy nền kinh tế phát triển phải cân bằng, hài hòa với lợi ích của xã hội.

Tầm nhìn vươn xa

Chúng tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người nhìn thế giới theo cách khác, bằng trí tưởng tượng, sự kiên trì và niềm đam mê để cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng.

GREAT GOLDEN INVESTMENT

Giới thiệu chung về GGI

Sứ mệnh của GGI Group là trở thành doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam. Trong công cuộc áp dụng chuyển đổi số vào mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi liên tục tạo ra các giá trị mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần tạo nên một xã hội phát triển hiện đại.

Sáng tạo là hạt nhân của sự đột phá

GGI Group luôn đề cao sức mạnh của sự sáng tạo. Chúng tôi dám khác biệt, liên tục tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhất cho mọi sản phẩm – dịch vụ.

Ý tưởng

Trong một thế giới luôn xảy ra biến động và thử thách, đòi hỏi sự liên tục phát triển và tiến bộ, GGI Group được thành lập với mục tiêu lớn nhất là chung tay cùng cộng đồng đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân.

Phục vụ những gì bạn xứng đáng

Với niềm tin khách hàng chính là khởi nguồn của mọi cảm hứng, mỗi sản phẩm – dịch vụ của GGI Group đều được hình thành dựa trên quá trình phân tích, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trên mọi phương diện, luôn lấy lợi ích của người tiêu dùng làm kim chỉ nam để phát triển .

Đầu tư đa ngành vận hành chuyên nghiệp.

Kết tinh nhiều thế mạnh, GGI đã và đang ngày càng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực: Bất động sản, Du lịch, Bảo vệ chăm sóc gia đình và Y tế . Hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, quản lý chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Bền bỉ kiến tạo & Gia tăng giá trị

Với mỗi ngành nghề hoạt động, GGI nỗ lực kiến tạo giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị của GGI Group, mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội và khẳng định thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập.