ĐỘT QUỴ
VẤN ĐỀ LỚN CỦA XÃ HỘI

Sức khỏe là tài sản quý báu nhất của cuộc sống. Đột quỵ có thể đe dọa tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tại PPP – GGI, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp dịch vụ hàng đầu để bảo vệ và cải thiện sức khỏe của bạn và gia đình.

THÁCH THỨC - CUỘC CHIẾN VỚI ĐỘT QUỴ

Trên khắp thế giới, đột quỵ là một trong những thách thức sức khỏe nghiêm trọng. Người dân mỗi ngày đối diện với nguy cơ đột quỵ và có thể có hậu quả nặng nề. Đây là một cuộc chiến không chỉ với tình trạng sức khỏe, mà còn với sự tồn tại và chất lượng cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là người lớn tuổi

GIẢI PHÁP CỦA PPP-GGI - BẢO VỆ TƯƠNG LAI

PPP – GGI là giải pháp sức khỏe cộng đồng mà chúng tôi tự hào giới thiệu. Được thiết kế để hỗ trợ các thành viên và nhà quản lý sức khỏe cộng đồng trong việc đối phó với các khía cạnh quan trọng về sức khỏe: phòng ngừa, phát hiện và quản lý tình trạng đột quỵ. Với sự kết hợp của thiết bị đeo và ứng dụng hoạt động sức khỏe tương tác, PPP – GGI chúng tôi mang đến sự cải thiện vượt trội cho các thành viên và giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi sức khỏe của họ, một cách toàn diện hơn, hơn cả những gì bản ghi EHR và dữ liệu xác nhận quyền sở hữu có thể đem lại. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và chăm sóc người lớn tuổi trên con đường của sức khỏe bền vững.