PPP-GGI đã nhận được giấy chứng nhận Quyền tác giả.

Chúng tôi vô cùng phấn khích thông báo rằng PPP-GGI vừa nhận được giấy chứng nhận quyền tác giả cho dịch vụ chăm sóc hỗ trợ đột quỵ ở người lớn và bảo vệ trẻ em. Điều này là một bước tiến quan trọng đồng nghĩa với việc chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm.

Continue reading